World Childhood FoundationWorld Childhood Foundation

Du kan hjälpa oss
att förändra barns liv

På World Childhood Foundation arbetar vi för att barn ska få vara barn. Alla barn har rätt till en trygg och kärleksfull barndom.


VI ARBETAR FÖR FÖRHINDRA att barn utsätts för övergrepp eller exploatering. Vi vet att det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna. Därför är vi är övertygade om att förebyggande hjälp ger störst effekt på sikt, även om den inte alltid syns mest.
   För att förebygga övergrepp mot barn är det viktigt att stödja tidiga insatser som motarbetar vanvård och olika former av övergrepp. Det arbetet genomsyrar alla Childhoods projekt.
   Ett bra exempel är ett föräldra-barn-projekt i Gugu­­lethu i Kapstaden, Sydafrika. Här ger Child­hood stöd till ett särskilt program, som går ut på att lära föräldrar hur de kan stötta sina barn och hur de kan uppfostra barnen utan våld. Ut­bildningen sker genom regelbundna träffar på ett center och genom hembesök.

Innan projektet startade var det en fjärdedel av föräldrarna som uppgav att de mot sina små barn använde våld och hot om våld i uppfostringssyfte. Efter projektet har det minskat till 3 procent. Fler föräldrar läser nu för sina barn och nästan alla (97 %) uppger att de nu kan prata med barnen på ett annat sätt än tidigare. Resultatet är tryggare och gladare barn, men även tryggare vuxna som nu är mer säkra i sin föräldraroll.

Childhood stödjer över 100 projekt i 16 länder ­världen över. Projekt som är väldigt olika sinsemellan, men som har det gemensamt att de syftar till att ge barn en trygg och kärleksfull barndom, fri från våld, förtryck och övergrepp.
   Du kan hjälpa oss i det arbetet. Med din hjälp kan vi stärka ännu fler familjer som lever i utsatthet och se till att barnen får växa upp i trygghet och inte överges eller vanvårdas. Du kan vara med och förhindra att barn utsätts för kränkningar, våld och exploatering.

Genom att köpa julkort från Calligraphen kan du och ditt företag vara med i arbetet för att barn ska få vara barn. Alla barn har rätt till en trygg och kärleksfull barndom. Tack för att ert stöd.


BRITTA HOLMBERG
Projektchef
World Childhood Foundation